free simple web templates

.

Mobirise

Obiective turistice

Pe unde va pot duce pasul si gandul

Mobirise

Pestera Muierii - 1,8 km

Peștera Muierii (sau Peștera Muierilor) se află în comuna Baia de Fier, Județul Gorj, pe teritoriul Depresiunii Getice a Olteniei. Peștera a fost sculptată în calcarele mezozoice de pe marginea sudică a Masivului Parâng, de către râul Galbenul. Cu o istorie foarte bogata, peștera în timpuri străvechi a adăpostit în timpul războaielor, când bărbații plecau la lupte, foarte mulți copii și femei, de unde i se trage și numele. Este prima peșteră electrificată din România. 

Mobirise

Pestera Polovragi - 8,4 km

Peștera Polovragi se găsește în Munții Căpățâna, pe malul Oltețului, la o altitudine de 670 m și la 20 m înălțime față de talvegul râului, pe teritoriul comunei Polovragi între localitățile Horezu și Baia de Fier, județul Gorj, Oltenia, România.
In conștiința localnicilor, se păstrează vie o credință conform căreia, liderul spiritual al geto-dacilor, Zalmoxe, ar fi locuit în Peștera Polovragi. Tot aici, vracii prelucrau o plantă rară, numită povragă, polvragă, sau polovragă, întrebuințată în popor ca remediu împotriva bolilor.

Mobirise

Manastirea Horezu - 32 km

Mănăstirea Hurezi sau Mănăstirea Horezu, cea mai de seamă ctitorie a domnului martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714), sinteză a artei românești din acel timp, a fost construită între anii 1690 și 1693, biserica mare a așezământului fiind târnosită la 8 septembrie 1693.

Mobirise

Cula Greceanu - sat Măldărești - 28,3 km

Cula Greceanu se află în sat Măldărești, comuna Măldărești, județul Vâlcea. Este declarată monument istoric.
Cula este cea mai veche culă din România. A fost ridicată in secolului al XVI-lea (aprox. 1517), pe locul altei construcții mai vechi, de jupan Gheorghe Măldărescu și jupânița Ego Eva.

Mobirise

Cheile Sohodolului - 67 km

Cheile Sohodolului alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei rezervație naturală de tip mixt, situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al comunei Runcu.
Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 350 hectare a fost declarată arie protejată și reprezintă o zonă de chei săpate în calcare cretacice de apele râului Jaleș (Sohodol), cu forme diversificate de relief (doline, canioane, lapiezuri, avene, peșteri, abrupturi stâncoase), cu floră și faună specifică Meridionalilor.

Mobirise

Muzeul Arhitecturii Populare Gorj - 43 km

Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj este un muzeu în aer liber, situat în satul Curtișoara, județul Gorj, în prezent cartier al orașului Bumbești Jiu, care cuprinde monumente de arhitectură și tehnică populară din Gorj. Este declarat monument istoric.
Muzeul de la Curtișoara, amenajat între anii 1966 și 1975, a luat ființă în jurul Culei Cornoiu, construită în anul 1785, a conacului și a turnului cu apă.